بروزرسانی‌ها

تیم فنی ما در توس پیامک همواره در حال بررسی و آنالیز عملکرد و امکانات سامانه هستند و برنامه‌ریزی مدونی جهت بروزرسانی‌های کاربردی و اصلاحات مورد نیاز دارند. در این بخش شما آخرین بروزرسانی‌های سامانه توس پیامک را که به صورت نهایی انجام شده است را مشاهده خواهید کرد.

فهرست