آزمایشگاه توس پیامک - افزونه‌ها و نمونه کدها

شما می‌توانید در انتهای صفحه راهنمای استفاده از کدها را نیز مطالعه کنید.
live_help

راهنمای استفاده از وب‌سرویس

با کمک این فایل راهنما می‌توانید اولیات استفاده از وب‌سرویس را به راحتی فرا بگیرید و اقدام به گسترش وب‌سرویس خود کنید.

live_help

راهنمای ارسال پیامک بر روی URL

با کمک این فایل راهنما می‌توانید راهکار ارسال پیامک بر روی یک پیوند URL را به راحتی بیاموزید. با استفاده از این متد می‌توانید پیامک‌های دریافتی بر روی سامانه خود را به آدرس مشخصی منتقل کنید.

فهرست