افزودن خط عمومی 1000030

بروزرسانی‌ها

با احترام

خط عمومی 1000030 از سرشماره 1000 جهت ارسال‌های عمومی به پنل کلیه کاربران افزوده شد.

نمایندگان و همکاران محترم در بخش تعرفه‌ها بر روی دکمه بروز رسانی تعرفه کلیک کنید تا قابلیت ارسال از این سرشماره برای کاربران زیر مجموعه شما نیز فعال شود.

فهرست