فعال و غیر فعال کردن پیامک های تبلیغاتی

راهکارها

لیست سیاه مخابراتی چیست ؟

مدتی پیش شرکت مخابرات یک پیامک برای مشترکین ارسال کرد به مضمون عدم دریافت پیامک تبلیغاتی، مشترکینی که به این پیامک جواب مثبت دادند دیگر از خطوط 1000 ، 2000 و 3000 پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهند کرد.

لذا از این پس در خطوط 1000 و 2000 پس از ارسال پیامک به چنین مشترکینی نوع گزارش تحویل “نرسیده به مخابرات” و در خطوط 3000 گزارش مبنی بر “ارسال نشده” ارائه میگردد.

برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی ) کافیست

  • از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده
  • و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید

دقت نمایید که برخی از خطوط 1000 ، 2000 یا 3000 متعلق به شرکت‌ها و ادارات دولتی و مراکز حساس بوده (مثلا خودرو سازی ، بیمارستان ها ، وزارت خانه ها و..) ، این خطوط شامل لیست سیاه نمی شوند ، بنابراین دریافت پیامک از چنین خطوطی نشان دهنده دریافت پیامک تبلیغاتی از سایر خطوط نمی باشد.

دقت کنید: روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی تغییر کرد!

به همین مناسبت راهنمای خطوط خدماتی را مطالعه کنید.

 

دقت داشته باشید:

اگر در زمان ارسال پیامک، برخی از مخاطبین شما موفق به دریافت پیامک نمیباشند و در پنل شما نیز وضعیت “ارسال نشده” را نمایش میدهد، مشکل در همین است که این مخاطبین دریافت پیامکهای تبلیغاتی را لغو کردند.

که با توضیحاتی که در بالا ارائه شد میتوانند مجدد پیامکهای شما را دریافت کنند.

فهرست