تعرفه خطوط اختصاصی

توس پیامک از معدود سامانه‌هایی می‌باشد که با تمامی اپراتورهای فعال کشور قرارداد همکاری دارد

در جدول زیر مبالغ خطوط اختصاصی طبق اپراتورهای مختلف دسته‌بندی شده است.

تعرفه پایین

لطفا به تعرفه‌های پایین ثبت خطوط نسبت به سایر شرکت‌ها توجه داشته باشید
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 1000
تعداد ارقام 8 رقمی 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی نوع خط
کاربر 52,000,000 ریال 12,480,000 ریال 8,320,000 ریال 3,640,000 ریال 2,600,000 ریال 1,040,000 ریال 715,000 ریال سفارشی
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%
کاربر 20,800,000 ریال 6,240,000 ریال 2,600,000 ریال 1,820,000 ریال 13,000,000 ریال 520,000 ریال 364,000 ریال عادی
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 1000:

 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 1000 میسر می باشد. و ضریب ارسال آن 1.2 می باشد.
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 3000
تعداد ارقام 10 رقمی 12 رقمی 14 رقمی
کاربر 1,170,000 ریال 871,000 ریال 130,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 3000:

 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 50001
تعداد ارقام 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی
کاربر 5,200,000 ریال 2,600,000 ریال 1,300,000 ریال 650,000 ریال 325,000 ریال 65,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 50001:

 • این خطوط به صورت آنلاین ثبت میشود.
 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • درصورت تمایل به خرید خطوط 8 رقمی می توانید از طریق تیکت درخواست خود را اعلام نمایید و قابل خطوط 8 رقمی اپراتور 50001 به صورت رندم ارائه می گردد و امکان انتخاب شماره به صورت دلخواه میسر نمی باشد.
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 50002
تعداد ارقام 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی
کاربر 5,200,000 ریال 2,600,000 ریال 1,300,000 ریال 650,000 ریال 325,000 ریال 65,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 50002:

 • این خطوط به صورت آنلاین ثبت میشود.
 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • درصورت تمایل به خرید خطوط 8 رقمی می توانید از طریق تیکت درخواست خود را اعلام نمایید و قابل خطوط 8 رقمی اپراتور 50001 به صورت رندم ارائه می گردد و امکان انتخاب شماره به صورت دلخواه میسر نمی باشد.
تعرفه خطوط اختصاصی ثابت 021
تعداد ارقام 9 رقمی
کاربر 780,000 ریال
همکار – 12%

 

چند نکته در مورد خطوط ثابت 021:

 • از طریق این بخش می توانید معادل خطوط ثابت تلفن خود را در سامانه داشته باشید.
 • ارسال از این خطوط از طریق سامانه انجام می شود و هزینه ای در قبض تلفن شما محاسبه نمی شود و پرداخت شما جهت ارسال پیامک از طریق اعتبار سامانه انجام خواهد شد.
 • ثبت این خطوط برای پیش شماره 021 متعلق به تهران انجام می شود.
 • قبل خرید می بایست فرم مربوط به خرید خطوط ثابت تهران را پر نموده و در مراحل خرید از طریق فرم برای این واحد آپلود نمایید.
 • دانلود فرم خطوط ثابت تهران
 • تعرفه ارسال پیامک بر اساس نرخ اپراتور اعلام و قابل تغییر می باشد.
 • هزینه تمدید این لاین ها بر اساس شرایط اپراتور اعلام می شود.
 • مدت زمان فعال سازی این خطوط بعد پرداخت 2 روز اداری می باشد.
 • برای ثبت خطوط می بایست تصویر شناسنامه و کارت ملی از بخش مدیریت مدارک آپلود شده باشد.
 • تعداد کاراکترهای مجاز 8 رقم می باشد.
 • برای سفارش شماره های 4 و 5 رقمی voip می بایست از طریق تیکت درخواست را اعلام نمایید.
اپراتور 1000
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 1000
تعداد ارقام 8 رقمی 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی نوع خط
کاربر 52,000,000 ریال 12,480,000 ریال 8,320,000 ریال 3,640,000 ریال 2,600,000 ریال 1,040,000 ریال 715,000 ریال سفارشی
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%
کاربر 20,800,000 ریال 6,240,000 ریال 2,600,000 ریال 1,820,000 ریال 13,000,000 ریال 520,000 ریال 364,000 ریال عادی
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 1000:

 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 1000 میسر می باشد. و ضریب ارسال آن 1.2 می باشد.
اپراتور 3000
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 3000
تعداد ارقام 10 رقمی 12 رقمی 14 رقمی
کاربر 1,170,000 ریال 871,000 ریال 130,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 3000:

 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
اپراتور 50001
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 50001
تعداد ارقام 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی
کاربر 5,200,000 ریال 2,600,000 ریال 1,300,000 ریال 650,000 ریال 325,000 ریال 65,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 50001:

 • این خطوط به صورت آنلاین ثبت میشود.
 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • درصورت تمایل به خرید خطوط 8 رقمی می توانید از طریق تیکت درخواست خود را اعلام نمایید و قابل خطوط 8 رقمی اپراتور 50001 به صورت رندم ارائه می گردد و امکان انتخاب شماره به صورت دلخواه میسر نمی باشد.
اپراتور 50002
تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور 50002
تعداد ارقام 9 رقمی 10 رقمی 11 رقمی 12 رقمی 13 رقمی 14 رقمی
کاربر 5,200,000 ریال 2,600,000 ریال 1,300,000 ریال 650,000 ریال 325,000 ریال 65,000 ریال
همکار – 12% – 12% – 12% – 12% – 12% – 12%

 

چند نکته در مورد اپراتور 50002:

 • این خطوط به صورت آنلاین ثبت میشود.
 • این خطوط سفارشی و غیر سفارشی ندارد.
 • محدودیتی برای تعداد خرید برای هر کاربر وجود ندارد.
 • امکان ارسال به خطوط ایرانسل در اپراتور 3000 میسر می باشد.
 • مدت زمان فعال شدن خط 24 ساعت کاری در روز های کاری خواهد بود.
 • دقت نمایید هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد و امکان ثبت خطوط در صورت نداشتن موجودی کافی میسر نیست.
 • درصورت تمایل به خرید خطوط 8 رقمی می توانید از طریق تیکت درخواست خود را اعلام نمایید و قابل خطوط 8 رقمی اپراتور 50001 به صورت رندم ارائه می گردد و امکان انتخاب شماره به صورت دلخواه میسر نمی باشد.
ثابت 021
تعرفه خطوط اختصاصی ثابت 021
تعداد ارقام 9 رقمی
کاربر 780,000 ریال
همکار – 12%

 

چند نکته در مورد خطوط ثابت 021:

 • از طریق این بخش می توانید معادل خطوط ثابت تلفن خود را در سامانه داشته باشید.
 • ارسال از این خطوط از طریق سامانه انجام می شود و هزینه ای در قبض تلفن شما محاسبه نمی شود و پرداخت شما جهت ارسال پیامک از طریق اعتبار سامانه انجام خواهد شد.
 • ثبت این خطوط برای پیش شماره 021 متعلق به تهران انجام می شود.
 • قبل خرید می بایست فرم مربوط به خرید خطوط ثابت تهران را پر نموده و در مراحل خرید از طریق فرم برای این واحد آپلود نمایید.
 • دانلود فرم خطوط ثابت تهران
 • تعرفه ارسال پیامک بر اساس نرخ اپراتور اعلام و قابل تغییر می باشد.
 • هزینه تمدید این لاین ها بر اساس شرایط اپراتور اعلام می شود.
 • مدت زمان فعال سازی این خطوط بعد پرداخت 2 روز اداری می باشد.
 • برای ثبت خطوط می بایست تصویر شناسنامه و کارت ملی از بخش مدیریت مدارک آپلود شده باشد.
 • تعداد کاراکترهای مجاز 8 رقم می باشد.
 • برای سفارش شماره های 4 و 5 رقمی voip می بایست از طریق تیکت درخواست را اعلام نمایید.
فهرست