درخواست خطوط خدماتی از طریق سامانه توس پیامک

Warning: Undefined array key 0 in /home/smstoosi/domains/smstoos.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255 Warning: Undefined array key 1 in /home/smstoosi/domains/smstoos.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256 Warning: Undefined array key 2 in /home/smstoosi/domains/smstoos.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

ضمن سلام و احترام   با توجه به درخواست‌های مکرر کاربران و همکاران گرامی جهت تبدیل خطوط تبلیغاتی به خدماتی، بران شدیم تا بخشی را به صورت سیستمی در سامانه ایجاد کنیم تا از این پس به صورت اتوماسیون درخواست‌های تبدیل خط خود را ارائه دهند. کلیه متقاضیان اعم از همکاران محترم و کاربران عزیز، … ادامه خواندن درخواست خطوط خدماتی از طریق سامانه توس پیامک