ارسال ویژه

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. ارسال ویژه

ارسال پیامک خدماتی از روش جدید

بنابر گزارشات متعدد شما کاربران محترم مبنی بر سرعت پایین خط #ارسال_ویژه در هنگام ارسال پیامک‌های خدماتی، تیم فنی ما بخش دیگری را به سامانه افزودند تا کندی ارسال تا حد قابل توجهی بهبود یابد. ارسال جدید خدماتی از خط اشتراکی در بخش ارسال پیامک قرار گرفته است. با انتخاب این قابلیت که با رنگ…
فهرست