اطلاعیه – تغییر شماره پیشفرض سامانه توس پیامک

اطلاعیه‌ها, بروزرسانی‌ها

با درود

به اطلاع کلیه کاربران و مخاطبین محترم توس پیامک میرسانیم که شماره اختصاصی توس پیامک تغییر کرد.

همانطور که مستحضرید تا تاریخ 1394/10/13 پیامک‌های سیستمی توس پیامک از طریق شماره 14 رقمی 50001 3333 50001 ارسال میشد.

ولی از امروز مورخه 11394/10/14 کلیه پیامکهای ارسالی توسط شماره 9 رقمی 500013336 ارسال خواهد شد.

 

لذا از این پس تنها شماره معتبر و رسمی شماره 500013336 میباشد و در قبال ارسالهای جعلی مسئولیتی عهده دار نمیباشد.

البته قابل ذکر است که شماره 14 رقمی 50001 3333 50001 به دلیل رعایت حقوق مشتریان، به کسی واگذار نشده و نزد توس پیامک به صورت غیرفعال نگهداری میشود.

فهرست