اطلاعیه مخابرات تهران در خصوص خطوط ثابت

اطلاعیه‌ها

با توجه به اطلاعیه سازمان مخابرات استان تهران، پیروی مصوبه دولت در لایحه بودجه 1394 – مصوبه بند ز ماده واحده، مبلغ 10 ریال بابت اعمال این ماده قانونی بر روی خطوط 021 ، 026 ، 21000 اضافه گردیده است.

لذا از این تاریخ این تغییر قیمت بر روی خطوط مذکور اعمال و درج خواهد شد.

 

با تشکر

فهرست