اطلاعیه مهم در خصوص خطوط خدماتی

اطلاعیه‌ها

اطلاعیه مهم در خصوص خطوط خدماتی واحد های (بخشداری ،فرمانداری و بسیج )

کاربران می بایست طی نامه ای در سربرگ نام واحد مربوطه و خط خدماتی خود را جهت تایید پیامک هایشان تنظیم و از قسمت بارگذاری فایل آپلود نمایند، سپس از طریق تیکت مورد را جهت بررسی به واحد پشتیبانی اطلاع دهند.

 

تمامی همکاران نیز موظف میباشند در صورت ارسال مدارک از سمت کاربران خودشان، اطلاعات را به رده بالادست اطلاع دهند.

فهرست