ثبت اطلاعات مالی

نکات قابل توجه؛

  1. جهت ارسال درخواست تسویه و دسترسی به فرم مربوطه لزوما باید وارد حساب کاربری خود در توس پیامک شده باشید.
  2. بنابر سیاست‌های توس پیامک، حداقل موجودی جهت تسویه حساب مبلغ 30 هزار تومان میباشد.
  3. کلیه تسویه حساب‌ها از طریق سیستم پایا انجام خواهد شد.

جهت درخواست تسویه حساب لازم است به ناحیه کاربری خود وارد شوید.

مبلغ درخواستینحوه واریززمان واریزشماره پیگیریتوضیحاتلینک به ورودی

No entries match your request.

مبلغ درخواستینحوه واریززمان واریزشماره پیگیریتوضیحاتلینک به ورودی
فهرست