ثبت اطلاعات مشتری

در صورتی که فرد معرفی شده توسط شما، در سامانه ثبت نام کرده است، فرم زیر را کامل کنید.

نکات قابل توجه:

  1. برای تکمیل فرم معرفی مشتری لزوما باید در سایت توس پیامک لاگین کرده باشید.
  2. در زمان ثبت نام پنل پیامک برای مشتری، حتما یکی از موارد زیر را در بخش توضیحات فرم ثبت نام درج کنید؛
    1. کد ملی بازاریاب  –  2. ایمیل بازاریاب  –  3. نام و نام خانوادگی بازاریاب
  3. پورسانت بازاریاب در صورتی محاسبه میشود که مشتری مورد نظر وجه پنل پیامک خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشد.

جهت ارسال مشخصات مشتری لازم است به ناحیه کاربری خود وارد شوید.

 نام و نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه تاریخ ثبت نام وضعیت مشتری

No entries match your request.

 نام و نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه تاریخ ثبت نام وضعیت مشتری
فهرست